Online vystavení Zelené karty

Zelená karta představuje jakýsi doklad, prostřednictvím kterého můžete prokázat, že máte sjednané povinné ručení. Cestujete-li vašim vozidlem po pozemních komunikacích, musíte tuto kartu mít neustále u sebe. V případě dopravní kontroly ji pak bude třeba na vyzvání předložit. Platnost Zelené karty je jeden rok, znamená to tedy, že pro každý rok získáte aktuální osvědčení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Někdy se může stát, že se chýlí vaše povinné ručení ke konci a vy se rozhodnete ho neprodlužovat, nebo dospějete k závěru, že je třeba změnit pojistku, protože vás například oslovila jiná pojišťovna. Pokud byste v těchto situacích byli nějakou dobu bez Zelené karty, v podstatě by to znamenalo, že nesmíte s vozidlem na silnici. Abyste se této nepříjemné komplikaci mohli vyhnout, existuje v dnešní moderní době tzv. online vystavení Zelené karty.

Jedná se prakticky o to, že jakmile si vyberete povinné ručení online a dodáte veškeré potřebné doklady, je vám v podstatě okamžitě poskytnut návrh pojistné smlouvy, se kterým můžete obdržet i verzi Zelené karty, která je určena k vytisknutí. Jakmile si ji vytisknete, můžete ji začít ihned využívat, což tedy znamená, že od této chvíle již můžete s vaším vozidlem na pozemní komunikace do provozu. Není tak třeba čekat na to, než vám přijde originální Zelená karta poštou, do té doby můžete využít právě vytisknutou kartu. Jedná se bezesporu o praktickou volbu, kterou oceníte nejen v případech, kdy sjednáváte pojištění vozidel na poslední chvíli.

Posted in Pojištění vozidel, Povinné ručení by admin at Únor 21st, 2011.

Comments are closed.